×

School- en studietoelage

Regel online

Wat is het?

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde. De schoolbonus is geïntegreerd in het Groeipakket.

Waarmee moet ik rekening houden?

Kinderen vanaf 3 jaar kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als:

  • Ze in het kleuter- lager of secundair onderwijs zitten;
  • Ze Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel;
  • Ze voldoende aanwezig zijn op school;
  • Het gezinsinkomen niet te hoog is.

Wat moet ik doen?

Je ontvangt de schooltoeslag automatisch van je uitbetaler van het Groeipakket tussen september en december.

De 5 uitbetalingsactoren zijn de volgende:

Hoeveel kost het?

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:

  • Het gezinsinkomen;
  • De gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaande leerling);
  • Het type onderwijs.

Meer info en contact

Regel online