×

Rustpensioen

Regel online

Wat is het?

Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt als werknemer als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of je werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe je pensioen berekend wordt.

Waarmee moet ik rekening houden?

Om een rustpensioen te ontvangen, moet je aan de volgende drie voorwaarden beantwoorden:

 • Je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt;
 • Je mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt;
 • Je wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling door je werkgever zijn ingehouden op je werknemersloon.

Onder bepaalde voorwaarden die verschillen naargelang je leeftijd en de duur van je beroepsloopbaan, kan je met vervroegd pensioen gaan.

Wat moet ik doen?

Welke procedure je moet volgen, hangt af of je werkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Werknemers en zelfstandigen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer geweest zijn, worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag als ze hun pensioen opnemen op de pensioengerechtigde leeftijd, dit is 65 jaar.

Je bent verplicht je pensioen zelf aan te vragen als je:

 • Je rustpensioen vervroegd wilt opnemen, dus vóór de leeftijd van 65 jaar
 • Je rustpensioen wilt opnemen na de leeftijd van 65 jaar
 • Je rustpensioen wilt opnemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)
 • Je hoofdverblijfplaats in het buitenland hebt

Je kan je rustpensioen ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen, op de volgende manieren:  

 • Online - via de website 
 • Welzijnsbalie
  • Een rustpensioen kan je aanvragen bij de Welzijnsbalie. Een medewerker van de Welzijnsbalie zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen  elke werkdag van 9u tot 12u (met/zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u. Bij specifieke vragen zal de Welzijnsbalie je doorverwijzen naar de zitdag van de pensioendienst in het Sociaal Huis.

Wat breng ik mee?

 • Elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager.

Hoeveel kost het?

Gratis 

Meer info en contact

Regel online