×

Renteloze lening voor aankoop en (ver)bouwen van verenigingslokalen

Wat is het?

Vrijetijdsverenigingen met grote infrastructuurplannen kunnen een renteloze lening krijgen van de stad.

Waarmee moet ik rekening houden?

De renteloze lening kan enkel aangegaan worden door culturele verenigingen, jeugdverenigingen of sportverenigingen die cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De vereniging is aangesloten bij de Cultuurraad, Jeugdraad of Sportraad van de stad Halle.
  • De vereniging neemt de juridische vorm van een rechtspersoon aan.
  • De vereniging oefent het maatschappelijk doel, zoals vastgesteld in haar statuten, minstens reeds vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag op actieve wijze uit in de stad Halle.
  • De verenging heeft geen handelsdoeleinden, religieuze of politieke doeleinden.
  • De lening moet gebruikt worden voor de financiering van bouw-of verbouwingswerken of voor de aankoop van onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de activiteiten die behoren tot de normale werking van de verenigingen.
  • De vereniging moet aantonen dat zij behoefte heeft aan een renteloze lening en de aankoop of de werken niet met eigen of andere externe middelen kan financieren.
  • De grond of de infrastructuur waarop de lening betrekking heeft moet minstens gedurende de dubbele looptijd van de terugbetalingstermijn van de renteloze lening hoofdzakelijk gebruikt worden voor de rechtstreekse werking van het lokaal cultuur-, jeugd- of sportbeleid.
  • De vereniging moet over een zakelijk recht beschikken voor de onroerende infrastructuur gedurende minstens de dubbele looptijd van de terugbetalingstermijn.
  • De bouw- of verbouwingswerken gebeuren met een duurzame focus en met aandacht voor de toegankelijkheid. 

De lening bedraagt minstens 10.000 en maximum 75.000 euro.

Wat moet ik doen?

Je kan deze lening aanvragen door een volledig aanvraagdossier in te dienen via het webformulier.

Wat moet ik nog weten?

Duurzaamheid

We moedigen (ver)bouwers aan om energiezuinige keuzes te maken. Nieuwbouw moet voldoen aan de EPB-regelgeving. Een verbouwing ook indien de werken EPB-plichtig zijn. Indien het gaat over kleinere werken, vragen we om te beargumenteren hoe duurzaamheid voorop gesteld werd bij de gemaakte keuzes. Neem daarom zeker eens een kijkje op:

Onze duurzaamheidsambtenaar geeft je graag advies, ook over de aankoop van ecologische en sociaal verantwoorde materialen.

Toegankelijkheid

Het reglement zet in op toegankelijke gebouwen en locaties. Dit betekent dat een plek voor iedereen toegankelijk is: zowel voor personen met een (tijdelijke) beperking, maar ook voor oudere mensen of ouders met een kinderwagen. Vaak maken kleine ingrepen al een wereld van verschil om de toegankelijkheid te bevorderen. En bij een toegankelijke plek heeft iedereen baat: ook mensen met een kinderwagen, mensen die mobiliteitsproblemen hebben of mensen die gewoon zwaar geladen zijn. Kijk daarom zeker eens op:

De dienst Gelijke Kansen geeft je graag advies.

Omgevingsvergunning

Iedereen die op het grondgebied van Halle grote (ver)bouwplannen heeft, moet nagaan of er een omgevingsvergunning nodig is. Informeer je daarom eerst via onze webpagina rond omgevingsvergunningen.

Documenten

Meer info en contact