×

Referentieadres

Wat is het?

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. werkloosheidsvergoeding).De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd.

In principe neem je een referentieadres bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie je een referentieadres wilt nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben. Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW. Je wordt in dat geval op het adres van het OCMW ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Waarmee moet ik rekening houden?

Om als dakloze een referentieadres aan te vragen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent dakloos;
  • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister;
  • Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen: je hebt geen bestaansmiddelen of je inkomen is ontoereikend om op eigen krachten een woning te betrekken;
  • Je doet een beroep op het OCMW voor dienstverlening.

Wat moet ik doen?

Een referentieadres kan je aanvragen bij de Welzijnsbalie. Een medewerker van de Welzijnsbalie zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u (met/zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u.

Wat breng ik mee?

  • Elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager;
  • Een gegrond overzicht van je inkomsten uitgaven van de laatste 3 maanden.

Meer info en contact