×

Premie voor grondontleding

Wat is het?

De stad geeft een aanmoedigingspremie aan haar inwoners die een grondontleding of minerale stikstofontleding laten uitvoeren. 

Waarmee moet ik rekening houden?

Indien je een premie voor grondontledingen wenst te ontvangen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De ontledingen moeten gebeuren door een erkend laboratorium voor grondontledingen in België;
  • Maximum 5 ontledingen per jaar voor een land- of tuinbouwer;
  • Maximum 1 ontleding per 3 jaar voor een particulier;
  • De aanvraag van de premie dient te gebeuren voor 1 december van het dienstjaar waarin de grondontleding is gebeurd.

Wat moet ik doen?

Je kan een premie voor grondontledingen online aanvragen via het webformulier.

Belangrijk is om bij je aanvraag de factuur van het erkende laboratorium voor grondontleding toe te voegen met vermelding van de datum van staal-name en de precieze ligging van de gronden. De aanvraag van de premie dient te gebeuren voor 1 december van het dienstjaar waarin de grondontleding is gebeurd. 

Wat breng ik mee?

Bij de aanvraag dien je de factuur van het erkende laboratorium voor grondontleding toe te voegen met de vermelding van de datum van staal-name en de precieze ligging van de gronden.

Wat moet ik nog weten?

De premie bedraagt €20 per ontleding met een maximum van 5 ontledingen per jaar voor een land- of tuinbouwer en 1 ontleding per 3 jaar voor een particulier.

Documenten

Meer info en contact