×

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Regel online

Wat is het?

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Waarmee moet ik rekening houden?

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • Je minstens 2 punten scoort voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit' en verplaatsing (kinderen);
 • Je getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%;
 • Je gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten;
 • Je getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%;
 • Je bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn;
 • Je oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Wat moet ik doen?

Een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je op verschillende manieren aanvragen:

Om een parkeerkaart voor personen met een handicap online aan te vragen dien je eerst een online vragenlijst in te vullen. Na het invullen van de vragenlijst kan je je aanvraag indienen. Je wordt per brief op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

Een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je aanvragen bij de Welzijnsbalie.  Een medewerker van de Welzijnsbalie zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u (met/zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u.

 • Telefonisch

Je kan een parkeerkaart voor personen met een handicap telefonisch aanvragen op het nummer 0800/987.99.

Wat breng ik mee?

 • Elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager;
 • Document/bewijs waarin staat dat betrokken persoon in aanmerking komt voor een parkeerkaart.

Hoeveel kost het?

Gratis

Wat moet ik nog weten?

 • Een parkeerkaart voor personen met een handicap blijft onbeperkt geldig, tenzij anders vermeld op de kaart zelf.
 • Het gebruik van een parkeerkaart voor personen met een handicap is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Meer info en contact

Regel online