×

Overlevingspensioen

Regel online

Wat is het?

Het overlevingspensioen is het recht dat weduwen of weduwnaars hebben op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote.

Waarmee moet ik rekening houden?

Je hebt recht op een overlevingspensioen als:

  • Je een bepaalde leeftijd hebt.
  • Het huwelijk minstens één jaar geduurd heeft op het ogenblik van overlijden, behalve:
    • Als er een kind ten laste was waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving;
    • Als er een kind geboren is uit dit huwelijk;
    • Als het overlijden het gevolg is van een ongeval of een beroepsziekte.

Als er niet aan alle voorwaarden is voldaan, kan je een tijdelijk overlevingspensioen aanvragen voor de duur van 12 maanden.

Wat moet ik doen?

Een overlevingspensioen kan je aanvragen bij de Welzijnsbalie. Een medewerker van de Welzijnsbalie zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen  elke werkdag van 9u tot 12u (met/zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u.

Wat breng ik mee?

  • Elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager.

Hoeveel kost het?

Gratis

Meer info en contact

Regel online