×

Integratietegemoetkoming

Regel online

Wat is het?

Heb je een handicap en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan heb je wellicht vaak extra kosten om jezelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan je daarbij helpen om deze extra kosten te dragen.

Waarmee moet ik rekening houden?

Je komt in aanmerking voor een integratietegemoetkoming als:

  • Je handicap erkend is, met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid;
  • Je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden;
  • Je bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar;
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister;
  • Je bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

Wat moet ik doen?

Een integratietegemoetkoming kan je aanvragen bij de Welzijnsbalie. Een medewerker van de Welzijnsbalie zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u (met/zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u.

Wat breng ik mee?

  • Elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager.

Hoeveel kost het?

Het bedrag dat je zal ontvangen, is afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid. In de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. De categorie waartoe je behoort, bepaalt het bedrag dat je jaarlijks ontvangt.

Meer info en contact

Regel online