×

Inkomensgarantie voor ouderen

Regel online

Wat is het?

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt hebben. De IGO wordt uitbetaald wanneer de eigen bestaansmiddelen ontoereikend zijn.

Waarmee moet ik rekening houden?

Om een inkomensgarantie voor ouderen te ontvangen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Je moet minstens 65 jaar zijn;
  • Je moet Belg of onderdaan van de Europese Unie of vluchteling of staatloos of van een onbepaalde nationaliteit zijn;
  • Je moet je hoofdverblijfplaats (domicilie-adres) in België hebben en werkelijk en zonder enige onderbreking in België verblijven.

Wat moet ik doen?

Een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) kan je aanvragen bij de Welzijnsbalie. Een medewerker van de Welzijnsbalie zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u (met/zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u.

Wat breng ik mee?

  • Elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager.

Hoeveel kost het?

Het bedrag dat je zal ontvangen is afhankelijk van je financiële middelen en je gezinssituatie.

Meer info en contact

Regel online