×

Erkenning van een kind

Wat is het?

De erkenning is een authentieke akte waarbij je aangeeft dat er een band van vaderschap- of moederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner.

Waarmee moet ik rekening houden?

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in het gemeentehuis van je woonplaats of in de gemeente waar je kind geboren is.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Wat moet ik doen?

Je kan een erkenning van een kind aanvragen bij burgerzaken. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u (op afspraak).

Wat breng ik mee?

  • De elektronische identiteitskaarten (eID) van beide ouders;
  • Voor de erkenning van een ongeboren kind: doktersattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum wordt vermeld.

!Let op Heeft één van beide ouders een niet-Belgische nationaliteit? Neem contact op met burgerzaken. Mogelijk is er een bijkomend document van de ambassade/ consulaat vereist.

Hoeveel kost het?

Gratis

Wat moet ik nog weten?

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Een vader of meemoeder kan een kind erkennen:

  • Vóór de geboorte. De gynaecoloog kan je een attest afleveren met de vermoedelijke bevallingsdatum.
  • Bij de geboorteaangifte.
  • Na de geboorte is er in de meeste gevallen geen tijdslimiet. Als het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, moeten de ouders ten opzichte van wie de afstamming vastgesteld wordt en het kind beiden hun toestemming geven. Om een meerderjarig kind of een ontvoogde minderjarige te erkennen volstaat de toestemming van het kind. 

 
Een erkenning door een meemoeder is evenals mogelijk in volgende gevallen:

  • Je bent een gehuwde of ongehuwde meemoeder en je partner heeft een kind dat geboren is voor 1 januari 2015 dat je nog niet geadopteerd hebt.

Meer info en contact