×

Elektronische vreemdelingenkaart

Wat is het?

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot digitale toepassingen en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Waarmee moet ik rekening houden?

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

Wat moet ik doen?

 • Burgerzaken
  • Je kunt jouw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij burgerzaken. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u (op afspraak). 
  • Een drietal weken na de aanvraag zal je de PIN- en PUK-code per post thuis ontvangen, met deze codes kan je de elektronische vreemdelingenkaart komen afhalen bij het loket burgerzaken.

Wat breng ik mee?

Bij de aanvraag:

 • Jouw huidige verblijfskaart/ verblijfsvergunning of het attest van verlies of diefstal (aan te vragen bij de politie).
 • Een recente pasfoto die aan ICAO-normen voldoet die op de oproepingskaart staan. Er bevindt zich een fotocabine in het stadhuis. Je betaalt €6 voor 6 foto's.
 • €21 (we vragen om bij voorkeur met bancontact te betalen)

Bij het afhalen:

 • Je PIN- en PUK-code (het document dat je per post ontving) 

Hoeveel kost het?

21 euro

Wat moet ik nog weten?

Geldigheid

 • De geldigheid van de vreemdelingenkaart wordt bepaald aan de hand van het verblijfsrecht van de persoon in kwestie.

Types vreemdelingenkaarten

 • Er zijn 9 types vreemdelingenkaarten:
  • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
  • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
  • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
  • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
  • elektronische EU kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
  • elektronische EU+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
  • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
  • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
  • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer
  • elektronische M kaart: verblijfskaart voor begunstigde van het terugtrekkingsakkoord 
  • elektronische N kaart: kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

Spoedaanvraag

 • Wanneer je je elektronische vreemdelingenkaart te laat vernieuwt of je elektronische vreemdelingenkaart vlak voor vertrek op reis verloren is of gestolen werd:

 • Vraag een elektronische vreemdelingenkaart in spoedprocedure aan (!Let op Onafhankelijk van de soort procedure moet de aanvraag bij burgerzaken steeds vóór 15u gebeuren):

  • Dringende procedure: de nieuwe elektronische vreemdelingenkaart ontvang je 2 werkdagen na de aanvraag. De kostprijs is €120.

Elektronische vreemdelingenkaart verloren of gestolen

 • Bij diefstal of verlies van je vreemdelingenkaart/verblijfsvergunning, doe je onmiddellijk aangifte bij de politiezone Zennevallei. Je ontvangt er een attest van verlies of diefstal. Dit attest blijft 1 maand geldig en vervangt, enkel in België, de elektronische vreemdelingenkaart.
 • ​Vraag een nieuwe eIektronische vreemdelingenkaart aan bij burgerzaken. Breng het attest van verlies of diefstal mee bij je aanvraag.

Meer info en contact