×

Bestuurderspas voor taxibestuurders

Regel online

Wat is het?

Taxibestuurders, zowel vergunninghouders die zelf rijden als hun personeelsleden, moeten in het bezit zijn van een bestuurderspas.

Waarmee moet ik rekening houden?

Om een bestuurderspas te kunnen verkrijgen, moet je:

  • minstens 21 jaar zijn;
  • minstens 2 jaar over een rijbewijs categorie B beschikken, inclusief geldige medische keuring,
  • een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden,
  • voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen,
  • een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te halen.

Wat moet ik doen?

Je kan de bestuurderspas aanvragen op verschillende manieren:

* De gevraagde documenten moeten altijd bijgevoegd worden.

Hoeveel kost het?

Een vergunning kost 20 euro en is 5 jaar geldig.

Documenten

Regel online