×

Afwijking geluidsnormen

Wat is het?

Een vergunning om af te wijken van de geluidsnormen geeft je de toestemming om tijdens een privé- of publiek evenement de geluidsnorm van 85 dB(A) te overschrijden.

Waarmee moet ik rekening houden?

Afhankelijk van het geluidsniveau gelden er bijkomende maatregelen:

Tussen 85 dB(A) en 95 dB(A) 15min

  • Geluidsniveau meten
  • Visuele indicatie van het geluidsniveau zichtbaar maken

Tussen 85 dB(A) en 100 dB(A) 60min 

  • Geluidsniveau meten
  • Visuele indicatie van het geluidsniveau zichtbaar maken
  • Gratis ter beschikking stellen van oordoppen

Wat moet ik doen?

Je kan deze vergunning online aanvragen via het webformulier

Let op: De aanvraag moet ten minste 30 dagen op voorhand gebeuren.

Wat zegt de wet?

De geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn vastgelegd in de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM)