×

Adoptieakte

Regel online

Wat is het?

De akte van adoptie wordt opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van een adoptievonnis of arrest.

Waarmee moet ik rekening houden?

Voor akten van adoptie wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • de personen op wie de akte betrekking heeft (adoptieouders en geadopteerde)
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Wat moet ik doen?

Je kan online een adoptieakte aanvragen. Je ontvangt je afschrift na ongeveer 5 werkdagen online, via de post of je kan het komen afhalen op het stadhuis aan de info- en snelbalie.

 • Telefonisch

Je kan een adoptieakte telefonisch aanvragen bij de burgerzaken. De volgende werkdag kan je het uittreksel afhalen in het stadhuis aan de info- en snelbalie. Het uittreksel mag ook worden afgehaald door iemand met een volmacht.

Je kan het uittreksel uit een geboorteakte opvragen bij burgerzaken. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u (op afspraak). 

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kunt u het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert je akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Wat breng ik mee?

Als je het document zelf ophaalt:

 • De elektronische identiteitskaart (eID) of verblijfsvergunning van de aanvrager.
   

Kan je zelf niet achter de akte komen? Breng dan de volgende documenten mee:

 • De volmacht van de aanvrager m.a.w. een schriftelijke toestemming van de persoon dat je zijn/haar uittreksel mag ophalen;
 • De elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager;
 • Je eigen elektronische identiteitskaart (eID). 

Hoeveel kost het?

Gratis

Wat moet ik nog weten?

 • De effectieve adoptieprocedure is de gemeente niet voor bevoegd, enkel voor de akte.
 • Op de website van Vlaanderen.be vind je alle nodig informatie, procedures, voorwaarden,... om een kind te adopteren.
 • Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Meer info en contact

Regel online