Algemene politieverordening (GAS)

De stad is bevoegd om allerhande vormen van kleine overlast te bestrijden. Halle heeft hiervoor een algemene politieverordening opgesteld, die in één overzichtelijk reglement alle vormen van overlast opsomt die niet worden getolereerd. De algemene politieverordening omvat de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

De algemene politieverordening schrijft ook maatregelen voor om de goede orde te bewaren of om het medegebruik van het openbaar domein in goede banen te leiden.

In de algemene politieverordening vind je voorschriften over:

  • Openbare netheid en gezondheid
  • Openbare veiligheid en vlotte doorgang
  • Openbare rust
  • Groene ruimten
  • Dieren
  • Markten
  • Kermissen
  • Horeca en feesten 
  • Begraafplaatsen
  • Nacht- en belwinkels

Voor de meeste inbreuken op de algemene politieverordening kan het stadsbestuur een administratieve geldboete opleggen.

De algemene politieverordening die je in bijlage vindt is in werking getreden op 1 juli 2016 en goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 mei 2016.

Algemene politieverordening (GAS)

Meer info en contact