×

Vzw Martin De Kegel

In 2020 deelde Halle zo’n 25.000 euro uit aan Halse verenigingen die actief zijn in het Zuiden. Eén daarvan is vzw Martin De Kegel. De vzw is in 2001 opgestart ter nagedachtenis van Martin. Na een bezoek aan Sri Lanka was hij zo onder de indruk dat hij iets wilde doen voor de kansarme kinderen in het land. Hij kreeg de kans er niet meer toe, maar zijn vrienden richtten, toen Martin plots overleed, de vzw op. Viviane Deleeuw uit Buizingen is er nauw bij betrokken.

Viviane: De voorbije 20 jaar hebben we al veel kunnen verwezenlijken in samenwerking met de lokale bevolking. Momenteel studeren zo'n 700 kinderen met een studiebeurs van ons, zowel in het basisonderwijs als in de hogere richtingen. 

Vinden de kinderen makkelijk werk na hun opleiding?
Viviane: Dat is niet evident. Soms is een bijkomende opleiding nodig. Het gaat dan meestal om technische opleidingen in een Don Bosco-instelling of om leercontracten bij werkgevers. Daar leren de jongeren bijvoorbeeld techniek, elektriciteit, automechaniek, loodgieterij maar ook verpleegkunde, informatica, talen of toerisme.

We geven ook beperkte starterskredieten aan vrouwen. Ze starten thuis of in groep bijvoorbeeld met een winkeltje, een weefatelier, de teelt van biogroenten of het klaarmaken van meeneemmaaltijden. De vrouwen worden begeleid door onze medewerkers ter plaatse of een parochiepriester. De starterslening betalen ze in kleine bedragen terug. Zo ontstaat een fonds om opnieuw andere gezinnen te helpen.

Jullie steunen ook gezinnen met kinderen met een beperking?
Viviane: Ja, jaarlijks steunen we een project voor kinderen met een mentale beperking in Waliwita. We betalen het loon van 3 leerkrachten die de kinderen trainen en begeleiden naar zelfstandigheid. De ouders komen maandelijks samen voor een vormingsprogramma. Ze leren hoe ze beter kunnen omgaan met hun kinderen maar krijgen ze ook kooklessen en vorming over allerlei andere zaken.
Sinds 2020 ondersteunen we ook normaal begaafde kinderen met een fysieke handicap zodat ze de kans hebben om naar school te gaan. En elk jaar bieden we ook financiële steun aan zo'n 70 minderbedeelde gezinnen die hoge medische kosten hebben.

Jullie hebben ook projecten rond proper water?
Viviane: Dat klopt. Omdat in de rijstteelt nog steeds veel chemische middelen gebruikt worden, is de bodem in de landelijke gebieden van Sri Lanka zwaar vervuild. Om mensen toegang te bieden tot drinkbaar water, hebben we al enkele schooltjes en dorpen voorzien van een waterzuiveringssysteem. We steunen trouwens ook een project voor de teelt van biologische rijst en groenten. En we startten met een imkerprogramma. De honing kan verkocht worden. En het gezoem van de bijen schrikt olifanten af. Zo beschermen die kleine insecten de velden tegen grote indringers.

Jullie steunen wel heel veel verschillende projecten!
Viviane: En we hopen dat nog vele jaren te kunnen doen. Wie geïnteresseerd is, kan alles volgen op onze website www.mdkvzw.be.