×

Vaccinatiecentrum De Bres gebruikt reservelijst QVAX

Vanaf 13 april maken de vaccinatiecentra De Bres en DOC gebruik van QVAX, een online reservelijst voor coronavaccins. Als er overschotten zijn in het vaccinatiecentrum, kunnen deze mensen alsnog opgeroepen worden voor een vaccin. Ze worden dan door ons gecontacteerd en hoeven dus zelf niets te doen.

Wat is QVAX?

Via QVAX kan elke meerderjarige zich online inschrijven op een elektronische reservelijst voor vaccinatie in het centrum in zijn buurt. Je kan er aangeven op welke momenten je beschikbaar bent om snel te worden opgeroepen.

Als een vaccinatiecentrum dan mensen nodig heeft om snel vrijgekomen vaccinatieplaatsen in te vullen, zal het centrum via de elektronische reservelijst van QVAX automatisch mensen kunnen contacteren.

Al aangemeld?

Je kon je sinds 6 april al aanmelden op de lijst van QVAX. Als je dit al deed, blijven je gegevens bewaard. Sneller aanmelden betekent niet noodzakelijk dat je sneller een vaccin zal krijgen. Het systeem werkt volgens de doelgroepen die op het moment worden uitgenodigd.

Hoe werkt het?

1. Je registreert je online via QVAX.be om je op de reservelijst van je vaccinatiecentrum te plaatsen.

  • Iedereen kan zich inschrijven die
    • >> ouder is dan 18 jaar
    • >> nog geen uitnodiging ontvangen heeft voor vaccinatie
  • Je vult een aantal gegevens in: naam, rijksregisternummer, e-mail en telefoonnummer.
  • Je duidt aan op welke momenten  je de komende week of weken  beschikbaar bent om snel naar het vaccinatiecentrum te gaan. Je engageert je dat je die kalender up-to-date houdt en daadwerkelijk beschikbaar bent op die momenten. 


2. Je vaccinatiecentrum heeft vaccins over en roept mensen op van de reservelijst

Het vaccinatiecentrum vaccineert eerst mensen die een uitnodiging tot vaccinatie gekregen hebben. Maar soms komen mensen niet opdagen voor hun afspraak en heeft het vaccinatiecentrum een paar dosissen op overschot. Dan doet het vaccinatiecentrum een beroep op de reservelijst uit QVax. 

  • Het vaccinatiecentrum stuurt via QVAX een sms en e-mail naar de meest prioritaire mensen die op de reservelijst staan om hen te vragen snel naar het vaccinatiecentrum te komen.
  • De oproepen gaan eerst naar de mensen met de hoogste prioriteit: eerst naar de oudste mensen, dan naar mensen met onderliggende aandoeningen. Het is dus niet zo dat wie zich eerst heeft ingeschreven, eerst opgeroepen zal worden. 

3. Word je opgeroepen van de reservelijst? Bevestig snel en ga naar het vaccinatiecentrum

Krijg je een sms en/of-email?

  • Zodra je bevestigt, zal je online doorgestuurd worden naar een reservatiesysteem om een afspraak te maken hoe laat precies je in het vaccinatiecentrum verwacht wordt voor je vaccinatie. Je boekt dan meteen ook je tweede vaccinatiemoment (voor de meeste vaccins zijn er immers twee dosissen nodig). 

Als je niet of te laat reageert op een oproep, vervalt ook je inschrijving op de reservelijst en moet je je opnieuw inschrijven.