×

UPDATE zaterdag 13u - Overstromingsgevaar in Halle geweken

Update Zaterdag 17/07 – 13u

De zon is opnieuw van de partij en de volgende uren wordt er geen neerslag meer verwacht. Toch kunnen de waterlopen nog gedurende lange tijd hun hogere waterstanden aanhouden. Maar in Halle zien we op de meeste locaties een gevoelige daling en is het overstromingsgevaar gevaar geweken.

Zo is de Groebegracht al 1,3 meter gezakt in vergelijking met het hoogste waterpeil vrijdag. De Zenne is aan het station in Buizingen al 1,5 meter gezakt. Ook ter hoogte van het stadspark in het centrum van Halle en het overstort in Lembeek daalt het Zennewater zichtbaar. In vergelijking met de hoogste stand vrijdag gaat het om een daling van zo’n 1,3 meter. Ook in het kanaal naar Charlerloi (foto) is waterpeil gevoelig gezakt. Voorts kunnen we nog meegeven dat in het centrum het bufferbekken aan parking Leide aan het leeglopen is en het wachtbekken ter hoogte van de parking Gamma/C&A is leeggepompt.

We kunnen stellen dat het overstromingsgevaar overal geweken is. Maar veiligheidshalve blijven we samen met de hulpdiensten, de Provinciale crisiscel en de Vlaamse Milieumaatschappij het waterpeil de volgende uren en dagen monitoren. Tot slot wensen we veel moed aan iedereen die de handen vol heeft met het opruimen van de waterschade.

Lees ook:  Halle zamelt gratis beschadigde goederen wateroverlast in.

 

Update vrijdag 16/07 – 16u30

Het waterpeil van de Zenne daalt al enkele uren maar blijft wel kritiek. Zo is onder meer het station van Buizingen onder water gelopen. Ook verschillende woningen in de Albert Denysstraat zijn bedreigd.

Ook het waterpeil in het kanaal naar Charleroi staat nog steeds zeer hoog maar is niet kritiek. De Groebegracht stroomt sinds vanmorgen opnieuw binnen haar oevers.

Gelukkig is er de voorbije uren weinig of geen neerslag meer gevallen. En ook de volgende uren blijft het droog, dat meldt het KMI. Maar door de langdurige neerslag kunnen de waterlopen echter nog lang hun hogere waterstanden aanhouden. 

Het waterpeil wordt alvast ook de volgende uren nauwlettend in de gaten gehouden en gemonitord door de stad, de hulpdiensten en de Provinciale crisiscel. 

Update vrijdag 16/07 - 9u

De voorbije uren is er gelukkig geen neerslag meer gevallen. Maar ondanks dat staat het waterpeil in o.a. de Zenne, het kanaal naar Charleroi en de Groebegracht nog steeds zeer hoog. Ploegen van de politiezone Zennevallei en de stad Halle hebben de hele nacht de waterstanden nauwlettend in het oog gehouden. Het waterpeil is hier en daar lichtjes gezakt. De Groebegracht stroomt ook niet meer buiten haar oevers. Maar daarmee is het gevaar nog niet geweken. Zo krijgt Halle momenteel nog heel wat water te verwerken van Tubeke en de andere gemeenten die stroomopwaarts liggen.

In de straten in de stad is het water op de meeste plaatsen weggetrokken. Maar dat neemt niet weg dat de brandweer en de stadsdiensten wellicht nog een hele dag in de weer zullen zijn om de straten opnieuw proper te maken of kelders leeg te pompen.

 

Update vrijdag 16/7 - 1u30

De toestand in Halle blijft stabiel. Het waterpeil van o.a. het kanaal naar Charleroi, de  Groebegracht en Zenne blijft voorlopig ongewijzigd. Het KMI voorspelt de volgende uren wel minder regen. Gehoopt wordt dat de waterstanden tegen morgenvroeg zullen zakken.

In de binnenstad zijn er voorlopig nog steeds problemen ter hoogte van het kruispunt van de Bergensesteenweg en de Basiliekstraat en de Leeuwenstraat. Maar het waterpeil is hier wel aan het zakken.

In Lembeek was er vanavond nog wateroverlast o.m. in de Blekerijstraat, de Veroonslinde en de Berendries. Maar ook hier is de situatie intussen onder controle.

De stad- en hulpdiensten organiseerden rond 1u vannacht opnieuw een lokale veiligheidscel en blijven ook later deze nacht de situatie op de voet volgen.

 

Update donderdag 15/7 - 22u30

Ook Halle kreeg vandaag aardig wat neerslag te verwerken, waardoor verschillende straten en woningen onder water liepen. De stad volgt de situatie nauwgezet op. De hulpdiensten zijn nog steeds ter plaatse om te helpen waar nodig.

Ook in Halle viel de voorbije uren heel wat neerslag: zo’n 70 l/m². De lokale veiligheidscel van de stad, waarin ook alle hulpdiensten vertegenwoordigd zijn, is vandaag dan ook meerdere malen samengekomen om de toestand in onze stad op te volgen en te evalueren.

Vanmiddag werd er onder meer wateroverlast gemeld in de omgeving van de Haagstraat, Mierenberg, Blekerijstraat, Bremstraat, Trompstraat, de Kasteelbrakelsesteenweg, Kluisbos, Nachtegaalstraat en de Bleukenstraat. Ook de avondspits op de A8 ondervond heel wat hinder door wateroverlast.

Vanavond kreeg de brandweer ook verschillende meldingen vanuit het centrum van de stad. Even werd gevreesd voor grote wateroverlast in de Basiliekstraat, die traditioneel een zeer kritiek punt is bij hevige regenval. Verschillende kelders liepen er onder maar echt grote problemen zijn hier voorlopig uitgebleven. Behalve dan aan de hoek van de Bergensesteenweg en de Basiliekstraat, die onder water staat. Uit voorzorg werden de winkels wel afgeschermd met waterschotten en zandzakjes.

Het waterpeil van de verschillende waterlopen wordt ook de volgende uren nauwlettend in de gaten gehouden en gemonitord door de stad, de hulpdiensten en de Provinciale crisiscel. Het waterpeil is nog steeds onder controle. Maar in de loop van de avond bereikte het water door de aanhoudende neerslag zeer hoge standen in onder meer de Groebegracht, de Zenne en het kanaal naar Charleroi. De Groebegracht is zelfs buiten haar oevers getreden, waardoor verschillende garages zijn ondergelopen. Ook heel wat wachtbekkens zijn verzadigd.

Brandweer, politie en de stadsdiensten zijn nog steeds met verschillende ploegen ter plaatse om hulp te bieden waar nodig. De stadsdiensten bedelen zandzakjes op de kritieke plaatsen om zoveel mogelijk huizen te vrijwaren. Wie nood heeft aan zandzakken, contacteert best 1722.

De stad wenst de getroffen inwoners alvast veel moed in deze ongetwijfeld moeilijke momenten. Wees solidair met wie getroffen is. Help je buren, vrienden en familie in deze moeilijke periode. Ook willen we de hulpdiensten bedanken voor de geleverde inspanningen. 

We brengen ook in de loop van de nacht of ochtend via deze weg updates over de situatie in Halle.