×

Stijn Heremans

Wie? Stijn Heremans, kunstwetenschapper en ruimtelijk planner, gespecialiseerd in erfgoed
Waar? Crypte van de Sint-Martinusbasiliek


“Het gevoel van fascinatie als kind als de deur naar de schatkamer en haar middeleeuwse verleden, uitzonderlijk, werd opengedraaid. Die plek heeft voor mij zoveel symboolkracht. Ik heb veel tijd doorgebracht in de basiliek. Niet omwille van bijzondere godsvrucht. Ik heb op haar trappen staan wachten na de muziekschool. Ik zat bij zondagvieringen vaak afgeleid naar haar gewelven en kunstwerken te staren. Later heb ik erop gestudeerd. Ik werd kunstwetenschapper en ruimtelijk planner, gespecialiseerd in erfgoed. De wijze waarop een stad groeit of de manier waarop een cultuur zich afspiegelt in zijn realisaties heeft mij altijd geboeid. Ook de basiliek. Al toen de kerk nog volledig zwartgeblakerd was en gebukt ging onder verval. Vandaag is ze prachtig gerestaureerd.

Bij deze plek onder de kerk in het bijzonder probeer ik mij in te beelden hoe het was, toen je nog onder de kerk door kon wandelen, van zuid naar noord, langs die boomstronk heen … De binnenstad was zo compact, dat een straat langs deze plaats onder het gebouw heen ging. De boomstronk in deze krocht getuigt van tijden veel ouder dan die vroege veertiende eeuw. Die plek brengt ons naar de oorsprong van Halle. Vandaag mogen we terecht fier zijn op de kunstschat die de basiliek is.”

Bezoektip

Open crypte dagen op zondag 12 september en zondag 3 oktober 2021.

Neem alvast virtueel een kijkje op hallevirtueel.be/basiliek