×

Overlijden gewezen schepen Dina Vergote

Het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad/ocmw-raad en de personeelsleden van de stad Halle en het ocmw Halle melden u het overlijden van mevrouw Dina Vergote, ere-schepen en gewezen gemeenteraadslid van de stad Halle.

Geboren op 20 februari 1936 en overleden op 22 april 2021.

De afscheidsviering vindt plaats in familiale kring op maandag 3 mei 2021.