×

Met de fiets door de Basiliekstraat? Afstappen graag!

De laatste maanden kreeg de Politiezone Zennevallei heel wat meldingen over fietsers die door de Basiliekstraat fietsen en daardoor gevaarlijke situaties veroorzaken bij de aanwezige voetgangers.

Voetgangerszone

De Basiliekstraat is een voetgangerszone waar enkel voetgangers toegang toe hebben omdat het een zone is met handels- en toeristische activiteiten. Dit wordt bepaald door het verkeersbord F103. Onderaan op het bord staat vermeld dat fietsers hierop een uitzondering zijn, maar alleen tussen 18 en 10 uur. Overdag tussen 10 en 18 uur mag er in de Basiliekstraat dus niet gefietst worden!

Gezien de vele meldingen zal de Politiezone Zennevallei de komende weken intensiever toezicht houden op het naleven van deze regel. De afgelopen week werden al geregeld fietsers aangesproken en aangemaand om af te stappen. Vanaf volgende week zullen overtreders beboet worden met een onmiddellijke inning van 58 euro.

Wilt u dus overdag de Basiliekstraat door met de fiets? Stap dan best af.