×

Jouw idee voor een Opgewekt Pajottenland

Het strategisch project Opgewekt Pajottenland pakt weer uit met een postkaartjesactie om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij het Pajottenland van de toekomst: een regio die volop inzet op hernieuwbare energie, wonen in de kernen en open ruimte die klimaatbestendig is.

Het glooiende landschap in het Pajottenland en de Zennevallei biedt volop kansen om te werken rond het klimaat. Deze kansen zitten verscholen in de productie van hernieuwbare energie, de leefbaarheid in de dorpen en de versterking van de open ruimte. Halle slaat hiervoor de handen in elkaar met zo’n 9 andere gemeenten uit het Pajottenland en de Zennevallei.  

Heb jij een origineel en verfrissend idee voor Halle?

Misschien heb jij wel een fantastisch klimaatidee dat we in Halle of in onze regio kunnen toepassen. Ken je plekjes die we nog kunnen bebossen of groener maken? Misschien heb je nog tips voor onze fietsinfrastructuur? Of zijn er daken die we kunnen gebruiken voor zonne-energie?

We zijn benieuwd naar jullie ideeën voor onze stad. Noteer ze op één van de kaartjes die je vindt in het stadhuis en drop ze in onze ideënbus, vul ze online in op www.opgewektpajottenland.be of post ze op instagram #opgewektpajottenland.

Vijf kaartjes, vijf thema’s:

  • Dit is mijn klimaatidee
  • Hier zie ik een plek om te bebossen
  • Dit verhard plekje zou ik graag ingegroend zien
  • Deze kansen zie ik voor het fietsnetwerk
  • Deze daken zie ik graag ingezet voor zonne-energie

Krijg je al inspiratie? Wij horen het graag!

DENK MEE | Opgewektpajottenland