Het Albertpark wordt gerenoveerd

Het Albertpark wordt binnenkort gerenoveerd. Je voelt in dit historisch stadspark dankzij de vele monumentale bomen nog steeds de allure van weleer. Maar het park is wel toe aan een opfrisbeurt. Maar voor we hier werk van maken, moeten wel enkele oude en zieke bomen gerooid worden.

Eind februari buigt de gemeenteraad zich over het nieuwe Albertpark. Het is de bedoeling om met een vernieuwde en duidelijke padenstructuur, aangepast parkmeubilair, een zenneterras, weelderig en verkoelend groen,… het park een nieuwe boost te geven. 

Maar voor dat gerealiseerd wordt, willen we eerst het groen onder handen nemen. Het Albertpark telt maar liefst 134 bomen en boompjes. Maar niet al deze bomen zijn van een even goede kwaliteit . Daarom is het nodig dat enkele tientallen bomen worden geveld.

Het gaat om bomen die

  • reeds dood zijn
  • plakoksels vertonen (dit is een vork in een boom waarbij de splitsing niet goed gevormd is waardoor de boom nooit volledig kan uitgroeien)
  • te gevaarlijk zijn voor takbreuk of omwaaien, met alle veiligheidsrisico’s vandien
  • een slechte standplaats kregen en daardoor belemmerd worden om verder te groeien
  • waarbij we de keuze moesten maken om één van de twee bomen te laten uitgroeien.

Krijgen we nu een kaler park?

Absoluut niet. Het park wordt nog groener dan voorheen. We planten er pak nieuwe bomen bij die een doordacht plekje krijgen. Daardoor kunnen ze langlevend en gezond uitgroeien tot volwaardige bomen.

Welke soort?

Voor de soortenkeuze van de bomen grijpen we terug naar een historisch assortiment dat van oudsher in onze streek als parkboom terug te vinden was. Wedden dat je versteld zal staan van al deze bijzondere groeiwijzen, kleurenpracht en prachtige details? 

Doorgaans zijn dit ‘toekomstbomen’, dat zijn bomen die oud mogen worden en liefst 100 jaar of ouder. In een stadsomgeving wordt deze leeftijd zelden of nooit gehaald en wordt een boom doorgaans gekapt voordat hij zijn volwassen leeftijd heeft bereikt. Maar in het Albertpark gaan we ervoor! Met bomen die goed gekozen zijn, goed ingeplant werden en goed verzorgd worden, zullen de meeste bomen langlevend zijn binnen de limieten van hun soort.

Meer info en contact