×

Halle optimaliseert aanbod doorgangs- en noodwoningen

Met de aankoop en renovatie van een pand langs de Brusselsesteenweg investeert Halle in 2 doorgangswoningen om inwoners van de stad in woonnood te helpen. Het project ontvangt van de Vlaamse regering ter ondersteuning een subsidie van 50% van de totale kosten.

Opvang voor gezinnen in crisissituaties

Door de hoge druk op de woningmarkt in de rand rond Brussel is er een sterke stijging van de nood aan betaalbare woningen in onze regio. Dit heeft ook een impact op inwoners van onze stad die in een crisissituatie verkeren. Zoals personen of gezinnen die te kampen krijgen met een dreigende uithuiszetting, familiale conflicten of een onstabiele woonsituatie in het algemeen. Door het tekort aan betaalbare woningen is het voor hen immers moeilijk om snel een andere woonst te vinden. Doorgangswoningen bieden hier de oplossing. Met de aankoop en de renovatie van een pand langs de Brusselsesteenweg maakt Halle werk van een groter en kwaliteitsvoller aanbod van doorgangs- en noodwoningen in de regio.

50% subsidie van het Vlaamse Gewest

De Vlaamse regering geeft onze stad hierbij een duwtje in de rug. Met de lancering van een aantal projectoproepen wil Vlaanderen de volgende jaren namelijk het aanbod doorgangs- en noodwoningen in heel het gewest uitbreiden. Voor elk goedgekeurd project staat het Vlaamse gewest in voor 50% van de totale kosten van het bouwen, kopen, renoveren en inrichten. De subsidie voor het pand langs de Brusselsesteenweg is intussen goedgekeurd. De volledige afwerking is voorzien voor het najaar van 2022. Het voordeel aan dit specifieke gebouw is de centrale ligging in de stad. Bovendien kan deze woning gerenoveerd worden tot twee aparte wooneenheden. De vraag naar doorgangswoningen is immers het grootst bij alleenstaanden (zonder en met kinderen).

Doorstroming naar duurzame oplossing

De bedoeling van een doorgangswoning is een tijdelijke woonoplossing te bieden: van 2 tot maximaal 4 maanden, met een uitzonderlijke verlenging tot 6 maanden. Ook noodwoningen, die ter beschikking staan van personen die hun huis verloren door een ramp zoals een overstroming of een brand, worden slechts tijdelijk bewoond. Het is immers belangrijk om doorgangs- en noodwoningen als tussenoplossing aan te bieden om de doorstroom naar een stabiele en duurzame huisvesting te garanderen. Medewerkers van het Sociaal Huis begeleiden de bewoners daarom van zeer kortbij bij hun zoektocht naar een woning op de private markt.

Met deze 2 bijkomende doorgangswoningen telt Halle in de zeer nabije toekomst in totaal 6 doorgangswoningen en 1 noodwoning. De stad heeft sinds de zomer van 2019 ook een samenwerkingsovereenkomst met Sint-Pieters-Leeuw en Beersel voor de uitbouw van een gezamenlijk patrimonium in het kader van noodopvang.

Meer info en contact