×

Gemeenteraad keurt tijdelijke bouwpauze goed

De gemeenteraad heeft een bouwpauze van 2 jaar goedgekeurd. Het stadsbestuur wil tijdens deze bouwpauze duidelijke en bindende richtlijnen opstellen die bepalen wat en waar er nog mag gebouwd worden in de toekomst. Zo wordt er een goed evenwicht gevonden tussen de nood aan extra woningen en de draagkracht van de stad.

Kwaliteit voorop

Halle is een aantrekkelijke stad om in te wonen. Door haar centrale ligging en centrumfunctie, de vele tewerkstellingsmogelijkheden, het onderwijsaanbod, de vele voorzieningen op het vlak van vrije tijd en zorg, de groene omgeving en het bruisende centrum, is de stad Halle een gegeerde plaats om te vertoeven, te wonen en te werken. Deze aantrekkingskracht zorgt voor meer Hallenaren maar ook voor een druk op de open groene ruimte en de mobiliteit in de stad.

Het stadsbestuur wil erover waken dat er in de toekomst bij nieuwe bouwprojecten genoeg aandacht gaat naar aspecten als zoals duurzaamheid, voldoende groen, mobiliteit en waterbeheer. Het stadsbestuur wil dus de focus verleggen van kwantiteit naar kwaliteit. De komende twee jaar werkt de stad daarom samen met de provincie Vlaams-Brabant aan een ruimtelijke visie. Die zal bepalen binnen welk kader en op welke locaties er nog kan en mag gebouwd worden in Halle. Zo blijft Halle ook in de toekomst een bruisende stad met voldoende open ruimte en groen. Bouwpromotoren zullen dankzij het duidelijke kader bij de start van een project precies weten wat mag en onder welke voorwaarden.

Bouwpauze

Zo’n ruimtelijke visie ontwikkelen, vraagt wat tijd. De stad heeft daarom beslist om een bouwpauze in te voeren van maximaal 2 jaar. Het is niet de bedoeling om alle bebouwing een halt toe te roepen maar om grootschalige projecten tijdelijk te ‘bevriezen’. De komende 24 maanden worden geen vergunningen meer verleend voor de bouw van meergezinswoningen, verkavelingen met de aanleg van nieuwe wegenis of het herverdelen van percelen. Ook een huis ombouwen tot een meergezinswoning is tijdelijk niet toegelaten. De bouwpauze is niet van toepassing op mensen die een ééngezinswoning willen bouwen, hun woning willen verbouwen, uitbreiden of herbouwen. Als er geen bijkomende woongelegenheid bijkomt, blijft een functiewijziging ook mogelijk.  Omdat de nood aan sociale woningen zo hoog is in onze stad, is deze bouwpauze niet van toepassing voor sociale huisvestingsmaatschappijen. Ook projecten die voor de goedkeuring van de bouwpauze al goedgekeurd waren, kunnen doorgaan zoals gepland. Maar nieuwe projecten roepen we dus de komende twee jaar een halt toe.