Campus Servais blijft veilige thuishaven voor leerlingen Kunstacademie

De Campus Servais van de Kunstacademie Halle, die onderdak heeft in het Oud-Jezuïetencollege, is nog steeds veilig voor gebruik. Er werden reeds tal van inspanningen geleverd om tegemoet te komen aan de opmerkingen uit het evaluatieverslag van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. De stad reageert daarmee op de berichtgeving in de media over de brandveiligheid van het gebouw.

Deze berichtgeving heeft voor de nodige ongerustheid gezorgd. Maar de stad heeft vanmorgen alle leerlingen en leerkrachten op de hoogte gebracht en benadrukt dat er geen reden tot ongerustheid is. Het is inderdaad zo dat de brandweer van de zone Vlaams-Brabant West in haar controleverslag belangrijke gebreken aanhaalde. Maar er werd intussen ook hard gewerkt om een aantal pijnpunten volledig weg te werken.

Zo werden alle doorgangen vrijgemaakt. Ook alle deuren werden uitgerust met een nieuw badgesysteem. Op die manier is een vlotte evacuatie mogelijk en kan iedereen te allen tijde het gebouw verlaten. Voorts werd de branddetectie opnieuw op punt gesteld. De veiligheidsverlichting werd overal geoptimaliseerd  door de uitvoeringsdienst van de stad. Dus aan al die opmerkingen uit het evaluatierapport werd intussen tegemoet gekomen.

De brandweer signaleerde ook een probleem met de compartimentering. Daarbij moeten alle verdiepingen brandtechnisch van elkaar gescheiden worden om een eventuele brand te kunnen isoleren. Dit is niet zomaar op te lossen en al zeker niet in een beschermd historisch gebouw. Maar die compartimentering maakt wel deel uit van een masterplan voor het Oud-Jezuïetencollege waar de stad in de toekomst werk wil van maken. De bedoeling is om hiermee het historisch gebouw aan te passen aan de normen van deze tijd. Het spreekt voor zich dat dit een bouwtechnisch huzarenstukje wordt met een evenredig prijskaartje. De brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft hier begrip voor en kan zich verzoenen met deze aanpak.

De stad en de Kunstacademie Halle zijn er dan ook van overtuigd dat de situatie echt wel veilig genoeg is voor de lessen van de Kunstacademie. Het spreekt voor zich dat we de veiligheid van de gebruikers altijd vooropstellen en we daar ook in de toekomst geen enkel risico willen in nemen.

 

Meer info en contact