Basispolitiezorg in zone Zennevallei blijft gegarandeerd

De basispolitiezorg in de zone Zennevallei blijft gewaarborgd ondanks het feit dat er binnen het korps heel wat medewerkers zijn uitgevallen door een coronabesmetting.

Door een coronauitbraak binnen het korps zijn alle politieposten van de zone Zennevallei, dus ook in Halle, uit voorzorg gesloten. Maar mensen in nood kunnen nog steeds contact opnemen met het noodnummer 101. Wie een aangifte wil doen kan dit

  • online via www.politie.be/5905/contact/online-aangiften
  • Politiezone Rode: Zoniënwoudlaan 79, 1640 Sint-Genesius-Rode, 02-363 73 83
  • Politiezone Pajotteland: Bruneaustraat 101, 1755 Kester, 05-431 35 01, blauw nummer om een afspraak te maken.

Op het terrein zijn er nog steeds ploegen aanwezig. Alle zones van Halle-Vilvoorde en meerdere zones uit Leuven engageerden zich om ploegen ter beschikking te stellen van onze politiezone. Ook de federale politie en in het bijzonder de federale gerechtelijke politie en de federale bestuurlijke politie toonden zich solidair. De politiezone Zennevallei gaat er dus prat op dat de hulpverlening en veiligheid in Halle, Beersel en Sint-Pieters-leeuw op een professionele manier gewaarborgd blijft. 

Deze maatregelen zijn ingrijpend maar zijn noodzakelijk vooral de volksgezondheid in de regio. De politiezone Zennevallei vraagt alvast enig begrip voor dit ongemak. De situatie wordt nauwgezet gemonitord. Het is alvast de bedoeling de maatregelen bij het einde van de krokusvakantie te kunnen opheffen.

Meer info en contact