×

Klacht over onze dienstverlening

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van de stad? Vind je dat je door medewerkers van de stad niet correct bent behandeld? Heb je geen oplossing of gehoor gevonden bij de medewerker of dienst in kwestie? Dan kan je beroep doen op de klachtencoördinator van de stad. Je kan per brief of digitaal een klacht indienen.

Let op: Een klacht is niet hetzelfde als een melding. Wil je een probleem melden (put in de weg, sluikstort, defect verkeerslicht, geluidsoverlast, defect aan speeltuin, verkeersoverlast in de straat, ...) gebruik dan het juiste contactformulier

Nog steeds geen gehoor?

Heb je een klacht bij de stad Halle gemeld en je kreeg geen antwoord of je bent niet tevreden met de afhandeling van je klacht, dan kan je je richten tot de Vlaamse ombudsdienst:

Let op: deze zal steeds nagaan of de klacht die je doorspeelt reeds gekend was bij de stad Halle. Is dat niet het geval, dan wordt die in eerste instantie aan de stad doorgespeeld om de kans te geven het probleem lokaal op te lossen.