×

Klacht indienen tegen een beslissing

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Een lokaal bestuur, zoals onze stad, is verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op de website. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en eventueel klacht indienen.

Klachtenwegwijzer

De klachtenwegwijzer vertelt je tegen welke beslissingen je klacht kan indienen, hoe en binnen welke termijn je dat precies doet en wat er nadien met je klacht gebeurt.