×

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

Wie werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, heeft o.a. een vergunning nodig wanneer je gaat bouwen, verbouwen, slopen, graven, bomen vellen, reclameborden of afsluitingen plaatsen, ...

Waarmee moet ik rekening houden?

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is vereist voor:

 • voor het bouwen, verbouwen, herbouwen van gebouwen
 • voor het plaatsen, afbreken, herbouwen of uitbreiden van constructies
 • voor het wijzigen van de hoofdfunctie van een gebouw
 • voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw
  (bijmaken van een appartement, maken van een studio of kamer, ...)
 • voor het vellen van grote bomen
 • voor het ontbossen
 • voor het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van de bodem
 • voor het gebruiken van een grond als opslag of parking
 • voor het plaatsen van verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt
  (woonwagens, kampeerwagens, tenten…)
 • voor het aanleggen of wijzigen van recreatieve terreinen
  (golfterrein, voetbalterrein, tennisveld, zwembad…)

Medewerking van een architect

Voor werken waar een vergunning of melding voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht. Een aantal ingrepen zijn echter vrijgesteld van de medewerking van een architect. Als er noch een vergunning, noch een melding nodig is, is de medewerking van een architect ook niet nodig.

Twijfel je nog? Lees dan even de meest voorkomende vrijstellingen voor particulieren na:

Hoe kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Een omgevingsvergunning vraag je aan bij het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Het indienen van zo’n aanvraag is best een complexe zaak. Om jezelf vakkundig voor te bereiden, kan je best de onderstaande formulieren overlopen. Het omgevingsloket waar je aanvraag uiteindelijk terecht komt, volgt ook dit model.

Aanvraagformulier voor stedenbouwkundige handelingen
 

In het aanvraagformulier zal je bijlagen of aanvullende gegevens moeten verstrekken. Verdere toelichting over de manier waarop je dat het best doet, vind je terug in de addendabibliotheek.

Addenda A tot E

Addenda F tot Z
 

Let op: Een aantal stedenbouwkundige handelingen zijn vrijgesteld van vergunningsplicht. Voor nog een aantal stedenbouwkundige handelingen is een melding voldoende.