×

Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Wie in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, gaat best eerst even na of er een omgevingsvergunning nodig is voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Afhankelijk van het feit dat je bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM II), ben je ofwel verplicht om een vergunning aan te vragen ofwel om een melding te doen.

Waarmee moet ik rekening houden?

De regelgeving maakt een onderscheid tussen 3 klassen van inrichtingen, afhankelijk van de graad van mogelijke hinder die de inrichting voor de buurt en het milieu kan veroorzaken. Klasse 1-activiteiten zijn de meest belastende, Klasse 3-activiteiten zijn het minst belastend.

Een omgevingsvergunning is dus vereist voor:

  • Nieuwe exploitaties van klasse 1 en 2*
  • Veranderen van exploitaties van klasse 1 of 2

* voor klasse 3 volstaat een melding.

Hoe kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Een omgevingsvergunning vraag je aan bij het omgevingsloket van de Vlaamse overheid. Het indienen van zo’n aanvraag is best een complexe zaak. Om jezelf vakkundig voor te bereiden, kan je best de onderstaande formulieren overlopen. Het omgevingsloket waar je aanvraag uiteindelijk terecht komt, volgt ook dit model.

Aanvraagformulier voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
 

In het aanvraagformulier zal je bijlagen of aanvullende gegevens moeten verstrekken. Verdere toelichting over de manier waarop je dat het best doet, vind je terug in de addendabibliotheek.

Addenda A tot E

Addenda F tot Z
 

Twijfel je tot welke klasse jouw (toekomstige) activiteit behoort? Maak dan gebruik van de Vlaremwegwijzer. Vind je jouw activiteit hier niet terug, ga dan naar de volledige indelingslijst van hinderlijke activiteiten. In het geval meerdere ingedeelde activiteiten van toepassing zijn, geldt de hoogste categorie.