×

Rioolaansluiting

Het openbare rioleringsstelsel wordt beheerd en onderhouden door de stad en de rioleringspartner Farys. Elke eigenaar van een woning is verantwoordelijk voor de goede werking, het onderhoud, de vernieuwing en herstellingen van de rioolaansluiting tot aan de hoofdriool. Een rioolaansluiting op de openbare hoofdriolering is verplicht.

Waarmee moet ik rekening houden?

De eigenaar van de woning of het gebouw is verplicht zijn private riolering aan te sluiten op het openbare rioleringsstelsel per afzonderlijke woning (geen gemeenschappelijke aansluitingen). Zo kan huishoudelijk afvalwater geloosd worden in de openbare riolering. Het aansluiten op de hoofdriolering van je riolering of een wachtkoker moet worden uitgevoerd door de rioleringspartner Farys. Het onderhoud, de herstelling en de vernieuwing van de rioolaansluiting op het openbaar rioleringsstelsel blijft privaat en gebeurt dus ten laste van de eigenaar voor het gedeelte tot aan de hoofdriolering.

Hoe vraag je zo'n rioolaansluiting voor jouw woning aan?

Stap 1: Het aanvraagformulier

 • Vul het online aanvraagformulier in
 • Voeg een kopie toe van de stedenbouwkundige vergunning en eventueel andere nuttige documenten, zoals inname openbaar domein, toelatingen ...
 • Voeg een plan van de privéwaterafvoer toe, zoals het inplantingsplan, een situatieschets en het funderings- en rioleringsplan.
 • Voeg eventueel een hydraulische berekening toe

Stap 2: Een technisch onderzoek

 • Farys beslist of een technisch bezoek nodig is.
 • Je krijgt een afspraak voor het bezoek.
 • Tijdens dit bezoek verzamelt Farys extra informatie over het terrein.
 • Farys maakt afspraken met jou over de maatregelen die jij moet nemen voor de werken.
 • Dit technisch bezoek is gratis.

Stap 3: Offerte

 • Je ontvang een offerte, samen met een document dat informeert over de rechten en plichten van de uitbaters van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water, bestemd voor menselijke comsumptie. 

Het Bijzonder Waterverkoopreglement - deel huisaansluitingen.

 • Alle offertes zijn gratis en zes maanden geldig

Stap 4: Goedkeuring

Je keurt de offerte goed en stuurt die ondertekend terug:

Stap 5: Planning

 • Zodra Farys jouw ondertekende offerte ontvangt, vraagt het de nodige vergunningen of machtigingen aan.
 • Farys legt de datum voor de werken vast. Dat kan binnen de 4 tot 6 weken na ontvangst van de offerte:
  • als er een openbaar saneringsnetwerk in de straat is
  • als de aannemer en Farys de liggingsplannen van de leidingen voor water, gas en elektriciteit op tijd ontvangen
  • als de vergunningen in orde zijn om de straat open te breken of te onderboren
  • als het weer en de toestand van de private bouwwerf de werken toelaten
 • Verandert er iets aan jouw planning? Meld dat meteen via één van de adressen in stap 4. 

Stap 6: Factuur

Je ontvangt de factuur na de werken

Stap 7: Privéwaterafvoer keuren

 • De privéwaterafvoer moet je laten keuren volgens het Algemeen Waterverkoopreglement.
  Algemeen Waterverkoopreglement
 • Maak een afspraak met een erkende keurder. Ook daarbij kan Farys je helpen.
 • Meer informatie over de keuring vind je in de folder ‘Keuring van uw privéwaterafvoer’.
  Keuring van uw privéwaterafvoer

Stap 8: Keuringsattest

Let op: Zonder conform keuringsattest mag je de aansluiting niet in gebruik nemen.

 

Wat moet ik nog weten?

Problemen met de huisaansluiting op de openbare riolering kunnen gemeld worden aan de medewerkers van Openbare Werken.

Wij sporen je aan om wachtaansluitingen voor onbebouwde terreinen tijdig aan te vragen. Dit vereenvoudigt een eventuele heraanleg van riolering in de straat. Zo kunnen deze aansluitingen bij bebouwing aangesloten worden zonder aansluitingskosten (plannen verkrijgbaar bij de medewerkers van Openbare Werken)

Daarnaast raden we je ook aan om bij een nieuwbouw of een verbouwing alvast een gescheiden rioolstelsel te voorzien op je privaat domein. Wanneer in je straat dan een gescheiden stelsel wordt aangelegd (moest dit nog niet het geval zijn), ben je hierop al voorbereid. Vóór de grens met het openbaar domein moet je een inspectieput voorzien voor het vertrekpunt van het gescheiden stelsel.