×

Leerbuddy worden

Al 90 kinderen en jongeren werden dit schooljaar begeleid door een leerbuddy. Ze kregen ondersteuning bij hun leerstof en/of kregen coaching op vlak van opvoeding, vrije tijd, psychisch welbevinden, … Er staan nog heel wat leerlingen op onze wachtlijst. Om ook hen een kans te geven, zetten we het project verder tijdens de zomervakantie. Hiervoor zijn we op zoek naar extra leerbuddies. Als leerbuddy ondersteun je leerlingen uit de 3de kleuterklas, het lager of secundair onderwijs. Het gaat om leerlingen die nood hebben aan vakinhoudelijke bijscholing, studiebegeleiding of coaching op andere levensdomeinen. 
 

Heb jij zin en tijd om kinderen of jongeren tijdens de zomervakantie te ondersteunen?

Profiel:

 • Een pedagogisch diploma is geen noodzaak maar is wel handig meegenomen. We denken onder meer aan actieve of gepensioneerde leerkrachten, studenten uit het hoger onderwijs, mensen uit het jeugdwerk, werkzoekenden, … Maar ook vrijwilligers die een affiniteit met en interesse hebben in verschillende levensdomeinen (onderwijs, geestelijk welbevinden, opvoeding, cultuur/sport en vrije tijd, …) van leerlingen van de 3de kleuterklas, lagere school of het secundair onderwijs, zijn zeer zeker welkom.
 • Je kan je verplaatsen in de leefwereld van kinderen en jongeren.
 • Je staat open voor verschillende culturen.
 • Je motiveert en inspireert de leerlingen en hun ouders. Je bent hun supporter aan de zijlijn, de persoonlijke coach die hen aanmoedigt bij het leerproces.
 • Je bent stipt (afspraken nakomen), geduldig, communicatief, vriendelijk en behulpzaam.
 • Je hebt goede kennis van het Nederlands.

Praktisch:

 • Je geeft zelf aan wanneer je je kan vrijmaken om deze ondersteuning te bieden. 
 • Je bent bereid om de leerlingen te begeleiden bij hen thuis of op een externe locatie. 
 • Je bent bereid om dit op vrijwillige basis te doen. Reële onkosten kunnen uiteraard vergoed worden, zoals bijvoorbeeld een verplaatsingsvergoeding.
 • Je kan een blanco uittreksel van maximaal 3 maanden oud voorleggen uit het strafregister voor het werken met kinderen (minderjarigenmodel).
 • Indien nodig kan je een medewerker van de school (wel eerder beperkt) of de Stad Halle (praktische vragen over het project) bereiken voor vragen.  

Wat wordt er van een leerbuddy verwacht? 

 • Je werkt nauw samen met de school, het gezin (de leerling en de ouders) en de projectcoördinator. 
  • Er vindt een eerste kennismakingsgesprek plaats met de school. De leerbuddy zet hiervoor de eerste stap. 
  • De school voorziet voldoende didactisch of ander materiaal (vb. bundel met oefeningen met verbetersleutel, methodieken voor het ‘leren leren’, …) op maat van de leerling. 
  • De leerbuddy neemt zelf contact op met het gezin en maakt rechtstreeks met hen afspraken voor de begeleiding.
  • Als leerbuddy help je de leerling bepaalde taken op te lossen, geef je extra uitleg waar nodig, bied je ondersteuning op het vlak van ‘leren leren’, beantwoord je vragen rond vrije tijd, … 
  • Je maakt éénmalig een kort verslagje op voor de school met je bevindingen en ervaringen.
 • Als je je als leerbuddy wil aanmelden in het kader van een stage, dan is het mogelijk dat er andere en/of aanvullende afspraken/verwachtingen gelden.