Leerbuddy worden

Door de coronaperiode hebben sommige kinderen en jongeren achterstand opgelopen bij de verwerking van hun schoolleerstof. Deze achterstand is nu nog steeds voelbaar. Daarnaast merken we dat sommige leerlingen ook nood hebben aan tips voor het verbeteren van hun algemene studiemethodiek of ondersteuning nodig hebben binnen andere levensdomeinen zoals het psychisch welbevinden, vrije tijd, opvoeding, …

Om deze kinderen en jongeren tijdens dit schooljaar te ondersteunen, zijn we op zoek naar vrijwillige leerbuddies. Heb jij zin en tijd om deze kinderen, jongeren en hun ouders te ondersteunen?