×

Interpellatierecht voor inwoners

Heb je een vraag of aandachtspunt voor het stadsbestuur? Dankzij het interpellatierecht krijgen inwoners de kans om de volledige gemeenteraad toe te spreken. Daarmee wil het stadsbestuur de inwoners de kans geven om het beleid van de stad mee vorm te geven en op een transparante manier informatie in te winnen. Het interpellatierecht moet de kloof tussen de politiek en de inwoners verkleinen.

Als de vraag ontvankelijk is, dan zal die binnen de 3 maanden geagendeerd worden op de interpellatiezitting. Nadat de inwoners hun vraag toegelicht en gesteld hebben, geeft het college van burgemeester en schepenen tekst en uitleg. Nadien krijgen ook alle andere politieke fracties de tijd om te reageren.

Waarmee moet ik rekening houden?

  • Elke inwoner van Halle en haar deelgemeenten die minstens 16 jaar is, kan gebruikmaken van het interpellatierecht.
  • De interpellatie moet betrekking hebben op een onderwerp van algemeen, belang. Kwesties van privé-belang, persoonsgebonden kwesties of persoonlijke vragen komen niet in aanmerking.
  • De interpellatie moet betrekking hebben op een onderwerp van stedelijk belang: de stad moet bevoegd zijn om op het punt een beleid te voeren.
  • Ze mag niet racistisch of xenofoob zijn.
  • Ze mag niet op de agenda van een gemeenteraad staan.
  • Ze mag geen voorwerp zijn van een interpellatie die in de laatste twaalf maanden behandeld is.
  • Ze moet schriftelijk en in de Nederlandse taal opgesteld zijn.
  • Ze moet minstens door twintig inwoners van de stad ondertekend zijn, die minstens 16 jaar oud zijn, waarvan er maximum 2 op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd.

Enkel wanneer de voorgaande voorwaarden gevolgd zijn, kan de interpellatie ontvangen en behandeld worden

Wat moet ik doen?

  • Wie het stadsbestuur wil interpelleren, dient vooraf een aanvraag in via het online aanvraagformulier of drukt het aanvraagformulier (onderaan deze pagina) af en bezorg deze per brief of via e-mail aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Het aanvraagformulier moet door minstens 20 Halse burgers ondertekend zijn, die ouder moeten zijn dan 16 jaar.

Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de ontvankelijkheid van de interpellatie binnen de 2 weken na ontvangst.