×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Interpellatierecht voor inwoners

Heb je een vraag voor het stadsbestuur? Of wil je de aandacht van de politici vestigen op een bepaald probleem? Dankzij het ‘interpellatierecht’ krijgen onze inwoners voortaan de kans om de volledige gemeenteraad toe te spreken.

Met het interpellatierecht wil het stadsbestuur de inwoners de kans geven om het beleid van de stad mee vorm te geven en op een transparante manier informatie in te winnen. Het interpellatierecht moet de kloof tussen de politiek en de inwoners verkleinen.

Als de vraag ontvankelijk is, dan zal die binnen de 3 maanden geagendeerd worden op de interpellatiezitting. Nadat de inwoners hun vraag toegelicht en gesteld hebben, geeft het college van burgemeester en schepenen tekst en uitleg. Nadien krijgen ook alle andere politieke fracties de tijd om te reageren.

Reglement en aanvraagformulier

Meer info en contact