×

Opgelet

Omwille van de huidige situatie rond het Coronavirus, werken onze staddiensten enkel nog op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?

Surf naar www.halle.be/afspraak-maken
Bel naar 02 365 99 00.
of mail naar info@halle.be

 

Sectie

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Op 25 september 2015 ondertekende België als één van 193 landen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (de ‘Sustainable Development Goals’ of kortweg SDGs). De SDGs verenigen een aantal internationale afspraken zoals armoedebestrijding, klimaatactie en roepen op tot een integrale aanpak.

de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDGs een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers te zetten richting duurzaamheid. Deze doelen reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. De SDGs kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

Onze stad engageerde zich als één van de pilootgemeenten in Vlaanderen om deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te integreren in het lokale beleid.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Dit zijn de duurzame helden van 2018!

 • Brothers of Solidarity (SDG 1 en 2)

The Brothers of Solidarity zijn enkele Halse vrienden die elke zondag samen koken. Ze doen dit niet voor familie of vrienden, wel voor de daklozen in Brussel. Dankzij the Brothers of Solidarity is de zondag voor veel daklozen een lichtpuntje geworden, zeker in de donkere wintermaanden. En intussen zijn deze duurzame helden ook gestart met het inzamelen van kleding en levensmiddelen.

 • Don Bosco-parochie Buizingen (SDG 1, 2, 9, 10 en 12)

De Don Bosco-parochie is een zeer actieve gemeenschap die de globale doelen integreert in haast al haar activiteiten en organisaties. Zo worden er niet alleen acties op poten gezet voor diverse ontwikkelingsprojecten in het Zuiden, dankzij het buurthuis Ommekaar hebben ze ook aandacht voor de armoedebestrijding in eigen stad. Voorts heeft de parochie alle lokalen en ook het kamphuis Zennedal, waar elke zomer tientallen jeugdorganisaties neerstrijken, verduurzaamd en toegankelijk gemaakt voor mensen met een fysieke beperking.

 • Het gezin Speeckaert-Vastesaeger (SDG 3, 12, 13)

Griet Speeckaert en Ward Vastesaeger geven hun kinderen steeds het groene voorbeeld. Ze kiezen resoluut voor hervulbare drinkflessen, koekjes die niet voorverpakt zijn, tweedehandskleding, …. en ook voor elke verplaatsing nemen ze steevast de fiets. “Ondanks het zweten en de regen, vinden wij het fijn om buiten te zijn en geeft de fiets ons een gevoel van vrijheid. Je geraakt overal, je kan overal 'parkeren', je krijgt echt behoorlijk veel meegezeuld, zelfs twee kinderen en de inkopen voor het weekend”, glimlacht Griet Speeckaert. Hun argumenten? De fiets is vaak sneller dan de auto, beter voor het milieu en ook de eigen gezondheid. Samen met hen krijgen ook alle andere gezinnen die hun stalen ros boven de auto verkiezen, de titel van ‘duurzame held’.  

 • Pajopower Coop (SDG 7, 9, 11, 13 en 17 )

PajoPower is groep vrijwilligers die samen hun schouders zetten onder duurzame projecten voor de gemeenschap. Ze werken lokale projecten uit rond energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie. Voor de realisatie van deze projecten roepen ze de inwoners op om een duit in het duurzame zakje te doen. Door deze burgercoöperatie en de samenwerking met de stad werden de invalswegen naar Halle versneld voorzien van ledverlichting. Dit zorgt voor  een grote energiebesparing voor onze stad en het was een primeur voor Vlaanderen.

 • Natuurpunt Halle (SDG 14 en 15)

Natuurpunt Halle beschermt kwetsbare en bedreigde natuur in Halle en omgeving. De vrijwilligers zorgen niet alleen voor de aankoop, het beheer en de openstelling van natuurgebieden. Maar ze organiseren ook tal van wandelingen, info-avonden, beheerwerkdagen, cursussen en workshops. Door hun inspanningen houden de meer dan 500 vrijwilligers de gezondheid van de natuur in Halle nauwlettend in de gaten.

 • Ecosporteam (SDG 3, 6, 12 en 13)

Het ecosportteam bestaat uit 9 Halse sportclubs die sporten onder het motto ‘sporten doe je spoorloos’. Meer bepaald zonder enig spoor achter te laten dat nadelig zou kunnen zijn voor onze stad en de wereld. Daarom wordt er meerdere keren per jaar druk vergaderd over hoe de clubs in hun dagelijkse werking bijzondere aandacht kunnen besteden aan minder afval, duurzame energie, meer sportieve mobiliteit, water en natuur. Dus graag een applaus voor atletiekclub OEH, gevechtsportclub Black Eagle Halle, gevechtsportclub BRC Halle, gevechtsportclub Capoeira Vlaanderen vzw, krachtbalclub Helios, turnclub KSVT Lembeek, turnclub Populaire Halle, duikclub de Vaantjesduikers en triatlonclub H3O.

Dit zijn de duurzame helden van 2019!

 • De Klimakkers

Verschillende Halse jongeren organiseren van 31 oktober tot 3 november een bootcamp voor 25 leeftijdsgenoten. Zij willen duidelijk maken dat klimaatbewuste jongeren meer doen dan allen maar betogen. Bijgestaan door experten zoeken ze naar oplossingen om in Halle en omgeving over te schakelen naar meer duurzame en hernieuwbare energie.

Info: www.klimakkers.be

 • Mooimakers

Mooimakers zijn burgers die de strijd aangaan tegen zwerfvuil. Ze gaan op regelmatige tijdstippen in hun buurt het zwerfvuil ruimen en dragen zo hun steentje bij aan een propere leefomgeving en een nette stad.

Info: www.mooimakers.be

 • Café Combinne

Café Combinne is een praatcafé waar Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar in een open en gezellig sfeer ontmoeten. Elke dinsdagavond ben je welkom in het lokaal van het Agentschap Integratie en Inburgering in Halle.

Info: www.cafecombinne.be

 • Inclusieve jeugdvereniging

In Halle zetten alle jeugdbewegingen eenmaal per maand hun deuren open voor kinderen en jongeren met een beperking. En vanaf 21 september kunnen ze ook naar hartenlust ravotten en genieten bij de Halse Akabe-werking Joepie.

Info: www.facebook.com en zoek op Akabe Joepie Halle

 • Vaderlandslievende verenigingen

De vaderlandslievende verenigingen streefden er vroeger naar om een conflict te vermijden. Vandaag herdenken ze voornamelijk de helden die voor onze vrijheid gevochten hebben. Via sensibilisatie en herdenkingsmomenten willen ze de boodschap uitdragen dat oorlogsgeweld - waar ook ter wereld - zinloos is en dat iedereen kan meewerken aan een verdraagzame samenleving.

 • LEF

LEF staat voor Lokaal, Ecologisch en Fair trade en wil alle duurzaamheidsinitiatieven uit de regio versterken. Zo wil LEF werk maken van een verswinkel waar je ecologische producten koopt die via een korte keten van bij de producent in de winkel terecht komen, met faire prijzen voor de producent en consument.

 • Mondiaal Halle

Mondiaal Halle wil inwoners engageren en mobiliseren rond mondiale thema’s zoals de klimaatcrisis, armoede, racisme, …. Participatie en betrokkenheid dragen ze daarbij hoog in het vaandel: zo ben je elke 3e zondag van de maand tijdens de rommelmarkt welkom op hun gesprekstafels.

Info:: www.mondiaalhalle.be.

 • Dégage

Bij het autodeelsysteem ‘Dégage!’ stellen eigenaars hun particuliere auto ter beschikking aan andere buurtbewoners. Het systeem is kostendelend en Dégage zorgt voor een ondersteuning en verzekering. Dit autodeelsysteem is overgewaaid uit Gent en telt intussen in Halle ongeveer 40 leden en 9 gedeelde auto’s, verspreid over de buurten St-Rochus, Don Bosco, Windmoleken, Wolvendries, Buizingen en Lembeek.

Info: www.degage.be

Halle zoekt duurzame helden

Hopelijk mogen de inspanningen van al deze duurzame helden ook andere inwoners, verenigingen, bedrijven en scholen inspireren. Want als morgen iedere inwoner een duurzame held is geworden, hebben we - voor we er erg in hebben - een duurzame stad en wereld.  

Ken jij ook zo’n duurzame held? Of neem je zelf ook het voortouw? Laat het ons zeker weten via www.halle.be/duurzame-helden