×

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, of kortweg SDG's verenigen een aantal internationale afspraken zoals armoedebestrijding, klimaatactie en roepen op tot een integrale aanpak. Onze stad engageerde zich als één van de pilootgemeenten in Vlaanderen om duurzame ontwikkelings​doelstellingen te integreren in het lokale beleid.

Wat zijn precies de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

Op 25 september 2015 ondertekende België als één van 193 landen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Ook bekend als de ‘Sustainable Development Goals’ of kortweg SDG's. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDG's een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers te zetten richting duurzaamheid. Deze doelen reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. De SDG's kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

© VVSG

Onze voorgaande duurzame helden