November Wereldmaand verbindt

In november organiseren heel wat Halse verenigingen samen met de stad November Wereldmaand. November Wereldmaand brengt mensen samen, zet duurzame initiatieven in de kijker en toont de diversiteit in onze samenleving. Het programma bestaat uit films, infomomenten, tentoonstellingen, evenementen, …. We toveren de Oude Post om tot een gezellig Wereldcafé als ontmoetingspunt.

 

17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

In 2015 ondertekende België samen met 192 andere landen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (de ‘Sustainable Development Goals’ of kortweg SDGs).

Deze SDGs vormen tot 2030 een actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers te zetten richting duurzaamheid. Deze doelen reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Halle engageert zich om deze mee te realiseren. Elke activiteit van de Wereldmaand wordt daarom gelinkt aan 1 van de doelstellingen.

 

Spectakulo vzw host het Wereldcafé

De 15e editie van November Wereldmaand? Tijd voor een nieuwe look in het Wereldcafé!

Dat Spectakulo vzw een gewoon pand kan inrichten tot perfecte ontmoetingsplaats hebben ze al bewezen met hun jaarlijks festival en de ‘Pand’avonturen. In november toveren ze de Oude Post om tot Wereldcafé 2.0.

Suggestie over deze website?