×

Een flambouwschild voor Onze-Lieve-Vrouw

Een flambouwschild van Onze-Lieve-Vrouw

Ook bij religieuze optochten komt verlichting van pas. Misdienaars dragen de processielantaarns of flambouwen die de priester vergezellen; een kaars op een lange stok, beschermd met een glazen stolp. Zo’n flambouw is wel eens versierd met een flambouwschild: een metalen plaatje dat op handhoogte aan de flambouw werd bevestigd. Dat kan verwijzen naar een gilde of heilige en is vaak kunstig versierd.

den AST bezit een mooi exemplaar: het zilveren schild toont Onze-Lieve-Vrouw van Halle en dateert uit 1834. Decennialang was het een pronkstuk in de collectie van de Halse verzamelaar Julien Leclercq (1910-2012). Diens erfgenamen schonken het aan het Halse museum.

Foto:  Processie jaren '70, Ninoofsesteenweg, Teurlings