×

De gasfabriek in de Louis Vanbeverenstraat

Toen de Louis Vanbeverenstraat nog de Gasstraat heette, stond er een grote gasfabriek. Die werd in 1912 gebouwd om de openbare verlichting van gas te voorzien. Centraal stond de enorme gasketel. ’s Morgens stak die zijn met olie besmeurde flanken boven de daken uit om gedurende de dag langzaam in elkaar te zakken, zodat tegen de avond alleen het geraamte van de stalen gebinten zichtbaar bleef. De komst van aardgas maakte dergelijke gevaarten grotendeels overbodig. De ketel werd in 1973 afgebroken. Er bleven wel kantoren en magazijnen voor de elektriciteits- en gasbedeling. Die maakten in 2014 plaats voor een nieuwbouwproject.