Tekstaffiches WOI

Tekstaffiches vormen een belangrijke bron voor de geschiedenis van het dagelijks leven in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel meer dan in vredestijd werden deze aanplakbrieven gebruikt om de bevolking in te lichten over het wel en wee van de oorlog en de consequenties van de strijd voor de man en vrouw in de straat. Kortom, vier jaar lang (1914-1918) regelden deze berichten en proclamaties, gepubliceerd door achtereenvolgens de Belgische overheden en de Duitse bezetter, het leven van de Vlaamse bevolking.

Stadsarchief Halle bewaart een 500-tal tekstaffiches uit de Eerste Wereldoorlog, verdeeld over twee reeksen nl. Buizingen en Halle.

De inhoud van de affiches is volledig doorzoekbaar gemaakt.  Zo kan er onder andere gezocht worden op inhoud, datum, drukker, taal enzovoort.

Bekijk en doorzoek de tekstaffiches WOI viawww.archiefbankhalle.be

De affiches werden ingescand in het kader van het project "Met de rug tegen de muur"