Zuster Bernardastraat

Er zijn maar weinig straten in Vlaanderen naar vrouwen vernoemd. Ook in Halle kan je ze op twee handen tellen. De meest bekende is ongetwijfeld de Zuster Bernardastraat. Maar wie was zij?

Zuster Bernarda legde in 1870 haar kloostergeloften af bij de Zusters van Barmhartigheid in Mechelen. Haar orde stuurde haar naar Halle, waar ze jarenlang actief was in verschillende ‘bewaarscholen’.  Zo werden de kleuterscholen vroeger genoemd.  In 1885 ging ze aan de slag in de bewaarschool op de Postweg, vandaag beter bekend als de…. Zuster Bernardastraat.   De school bevond zich op de site waar vandaag de federale overheidsdienst Financiën zijn kantoren heeft. De school was in Halle beter bekend als de ‘Marmitkesschool’, een naam die verwijst naar de volkse benaming voor ‘brooddoos’. Zuster Bernarda was een bijzondere vrouw die met iedereen goed kon opschieten; zowel met de kinderen, als met het stadsbestuur en met de bewoners van de volksbuurt aan de Postweg. Op het einde van haar leven verhuisde ze opnieuw naar Mechelen waar ze in 1908 overleed.