Sum

Sum.  Dat is de kortste straatnaam in Halle.  Sum is trouwens een zijstraat van de straat met het meeste aantal karakters : de 'Octave de Kerchove d'Exaerdestraat'.  Toeval?  Of waren de letters op? 

Wel eeuwenlang stond er hier een hoeve die bekend was onder de naam de 'Simme'.  Later veranderde dit in de 'Sume' en het 'Sum'.  De hoeve was volgens onze bronnen eigendom van de kerk van Buizingen die het gebouw verpachtte aan landbouwers.  De hoeve zelf heeft zijn naam te danken aan de beek de Simme die in de buurt stroomde.  Simme betekent eigenlijk niet veel meer dan 'kleine waterloop'.  Ook de 'Zenne' of 'Zuun' kan je vertalen als 'kleine waterloop'.