Eizingendorp

 

De straat Eizingendorp verwijst naar het voormalige dorpje Eizingen. Dat lag vlak naast Buizingen, maar het volledige dorpscentrum werd - met kerk en al - gesloopt in 1838. Waarom? Eizingen lag in de weg van de spoorlijn Brussel-Halle die men toen bouwde.

Een dorp als Buizingen
Eizingendorp is een zijstraat van de Octave de Kerchove d’Exaerdestraat. In het verlengde van deze straat (richting Zenne en de spoorweg) vond je vroeger het dorpje Eizingen. De oudste vermelding dateert van 1236. Op het einde van de 18de eeuw wordt ‘Eyssinghen’ zelfs een volwaardige gemeente en op kaarten van toen staat de dorpsnaam met grotere letters aangeduid dan Buizingen. Omdat beide gemeenten niet heel groot zijn, wordt Eizingen in 1813 bij Buizingen gevoegd.

Donkere wolken
In 1834 hangen er plots donkere wolken boven het dorp. Ons pas onafhankelijk geworden land geeft groen licht voor de aanleg van een spoorwegennet. Om de verbinding Brussel-Halle te realiseren, ligt Eizingen in de weg. Veel actiecomités zullen er in die tijd nog niet geweest zijn. Dus het verdict is hard: het dorpscentrum van Eizingen wordt opgeofferd. In 1838 worden de kerk en het dorpscentrum volledig afgebroken. Enkel deze straatnaam en een gedicht langs het wandelpad naast de Zenne herinneren nog aan dit dorp onder de spoorwegberm.