Toelage thuiszorg

De stad Halle geeft jaarlijks een toelage voor alleenstaande minvermogende, hulpbehoevende persoon met een handicap en hun verzorgers. Om deze toelage aan te vragen kan je terecht bij de welzijnsbalie.

De stad Halle geeft een toelage thuiszorg aan:

  • een alleenstaande, minvermogende, hulpbehoevende persoon met een handicap die in Halle woont en niet in een instelling verblijft (150 euro/jaar)
  • inwonenden die een minvermogende, hulpbehoevende persoon met een handicap verzorgen (150 euro/jaar voor één hulpbehoevende persoon, 225 euro/jaar voor meerdere hulpbehoevende personen)
  • een persoon die loopbaanonderbreking neemt in het kader van medische bijstand (300 euro/jaar voor één ernstig zieke, 450 euro/jaar voor meerdere ernstig zieken)
  • een persoon die loopbaanonderbreking neemt in het kader van palliatief verlof (300 euro/jaar voor één terminaal zieke, 450 euro/jaar voor meerdere terminaal zieken)

Subsidiereglement

Aanvraagformulieren

Meer info en contact