Zitdag FOD sociale zekerheid - personen met een handicap

De FOD sociale zekerheid behandelt alle dossiers van mensen die een aanvraag hebben gedaan voor een erkenning als persoon met een handicap.

Heb je specifieke vragen over jouw dossier, dan kan je je aanbieden op de zitdag van de FOD sociale zekerheid. De zitdag gaat elke eerste vrijdag van de maand door van 10u tot 12u in het Sociaal Huis.

Meer info en contact