Tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Als persoon met een handicap heb je misschien recht op een tegemoetkoming. Je krijgt dan maandelijks een vast bedrag op je rekening gestort. De welzijnsbalie helpt je verder bij het aanvragen van tegemoetkomingen bij de FOD sociale zekerheid.

Let op: dit is niet hetzelfde als een invaliditeitsuitkering. Een invaliditeitsuitkering wordt toegekend door het  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) in het geval van arbeidsongeschiktheid. Het is ook niet hetzelfde als de uitkering die je krijgt als je gehandicapt bent als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval.

We kennen 3 types tegemoetkomingen:

Meer info en contact