Attesten voor personen met een beperking

Via de welzijnsbalie kan je bij de FOD sociale zekerheid een invaliditeitsattest, BTW-attest en/of verminderingskaart voor het openbaar vervoer aanvragen.

Meer info en contact