Kortingspas Kom!pas

De Kom!pas is een kortingspas voor vrijetijdsactiviteiten bestemd voor mensen met een laag inkomen. Als je in Halle woont en je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, dan heb je waarschijnlijk ook recht op een kom!pas.

Mensen met een Kom!pas krijgen 75% korting op alle vormen van deelnamegeld. Het kan gaan om cursusgeld, lidgeld, inschrijvingsgeld voor een uitstap of om de ticketprijs voor een voorstelling. Let op! De Kom!pas geldt enkel als kortingspas bij verenigingen en organisaties die zich hiervoor engageren.

Ben je lid van een vereniging die nog geen kom!paskorting aanbiedt? Jullie engagement is steeds welkom. Vul de engagementsverklaring in en de kom!paswerkgroep neemt contact met jullie op.

Sociale initiatieven die overwegend kom!passers als doelgroep hebben, kunnen gebruik maken van Groepskom!pas: 75% korting voor alle vrijetijdsactiviteiten in Halle waar als groep aan deelgenomen wordt. Contacteer de kom!paswerkgroep indien je wil weten of jullie hier ook gebruik van kunnen maken.

De kom!pas is een initiatief van stad Halle, OCMW Halle en verschillende welzijnspartners.

Deelnemende verenigingen, bedrijven, organisaties en activiteiten vind je onderaan deze pagina.

Wist je dat…

 • … jouw ziekenfonds kosten voor vrije tijd / vakantie terugbetaalt?
  Voldoende bewegen en tijd nemen voor jezelf maakt deel uit van een gezonde levensstijl. Daarom hebben verschillende ziekenfondsen een breed gamma uitgebouwd met voordelen voor sportactiviteiten, jeugdvakanties en ander vrijetijdsaanbod.
  Neem contact op met je ziekenfonds om te weten waar je recht op hebt.
 • … het OCMW kosten voor vrijetijdsactiviteiten kan betalen?
  Wil je graag lid worden van een vereniging die geen kom!paskorting aanbiedt? Of heb je een financieel duwtje in de rug nodig voor het aankopen van sportkledij en –uitrusting? Indien je cliënt bent bij het OCMW, mag je dergelijke zaken steeds bespreken met je maatschappelijk assistent. In bepaalde gevallen zal het OCMW (een deel van) de kosten betalen zodat jij of je kinderen aan het vrijetijdsaanbod van Halle kunnen participeren.
 • … de Meiboom en de Servaisacademie werken met een verminderd tarief?
  Omdat deze stedelijke kunstacademies gebonden zijn aan het onderwijsdecreet, kunnen zij geen korting aanbieden op basis van de kom!pas. Toch krijg je mogelijk korting op de totaalprijs: de academies hanteren een verminderd bedrag bij bepaalde doelgroepen. 
 • ... Buurtrestaurant ’t Vondel werkt met een verminderd tarief?

  Buurtrestaurant ’t Vondel hanteert een verminderd tarief voor 60-plussers of mensen met een Kom!pas. Zij betalen voor een maaltijd € 7. Bepaalde doelgroepen kunnen er zelfs genieten van een maaltijd voor slechts € 3,5. Om te genieten van een verminderd tarief ga je best eerst langs naar het Sociaal Huis (A. Demaeghtlaan 30).  Breng zeker een bewijs van inkomen mee of een klever van de mutualiteit. Als je inkomen niet te hoog is, krijg je een pasje en betaal je minder in het buurtrestaurant. Het menu vind je op www.metsense.be.

Overzicht deelnemers