Kortingspas Kom!pas

De Kom!pas is een kortingspas voor vrijetijdsactiviteiten bestemd voor mensen met een laag inkomen. Als je in Halle woont en je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, dan heb je waarschijnlijk ook recht op een kom!pas.

Mensen met een Kom!pas krijgen 75% korting op alle vormen van deelnamegeld. Het kan gaan om cursusgeld, lidgeld, inschrijvingsgeld voor een uitstap of om de ticketprijs voor een voorstelling. Let op! De Kom!pas geldt enkel als kortingspas bij verenigingen en organisaties die zich hiervoor engageren.

Ben je lid van een vereniging die nog geen kom!paskorting aanbiedt? Jullie engagement is steeds welkom. Vul de engagementsverklaring in en de kom!paswerkgroep neemt contact met jullie op.

Sociale initiatieven die overwegend kom!passers als doelgroep hebben, kunnen gebruik maken van Groepskom!pas: 75% korting voor alle vrijetijdsactiviteiten in Halle waar als groep aan deelgenomen wordt. Contacteer de kom!paswerkgroep indien je wil weten of jullie hier ook gebruik van kunnen maken.

De kom!pas is een initiatief van stad Halle, OCMW Halle en verschillende welzijnspartners.

Deelnemende verenigingen, bedrijven, organisaties en activiteiten vind je onderaan deze pagina.

Ook ziekenfondsen komen (een beetje) tussen in kosten voor sport. De socialistische mutualiteit betaalt jaarlijks €45 terug voor het lidmaatschap van een sport- of fitnessclub. Het Vlaams Neutraal Ziekenfonds komt tussen voor €30. De CM en het OZ houden het op €15.

Overzicht deelnemers

Suggestie over deze website?