×

Subsidie voor wonen boven winkel

Regel online

Wat is het?

Met Wonen boven Winkel wordt er maximaal ingezet op kernversterking. Eigenaars van leegstaande winkelpanden in het winkelkerngebied krijgen de kans om een subsidie aanvraag in te dienen voor aanpassingen aan hun pand. Dit om het pand meer toegankelijk te maken en bewoning boven het handelspand terug mogelijk te maken.

Waarmee moet ik rekening houden?

➜ De commerciële ruimte dient zich te bevinden in het kernwinkelgebied, zoals gedefinieerd in het reglement en dient reeds een bestaande commerciële ruimte te zijn.

➜ Indien er twee of meerdere woonentiteiten gecreëerd worden, dient men een samenwerking aan te gaan met het Sociaal Verhuurkantoor.

➜ Het pand dient één van volgende functies op het gelijkvloers te hebben: Handel, Horeca of Dienstverlening

Lees het volledige subsidiereglement

Wat moet ik doen?

Een subsidie voor wonen boven een winkel kan je online aanvragen via het webformulier.

Bij de aanvraag van deze subsidie zijn er een aantal bewijsstukken nodig. Hou daarom zeker de volgende zaken bij de hand als je de aanvraagt invult:

  • Kopie van je ID-kaart (voor- en achterkant)
  • Document waaruit blijkt dat de aanvrager eigenaar of houder van andere zakelijke rechten is
  • Offertes en/of kostenraming van de uit te voeren werken
  • Verkregen omgevingsvergunning

Wat moet ik nog weten?

Stad Halle biedt, met ondersteuning van VLAIO, een subsidiebedrag aan van 50% van de aanpassingskosten met volgende bedragen:

  • Tot 5.000 euro voor gevelverfraaiingen;
  • Tot 10.000 euro voor het creëren van een aparte ingang tot de bovenliggende ruimtes;
  • Tot 15.000 euro voor het samenvoegen van nevenliggende panden

Documenten

Meer info en contact

Regel online