Je stoep zelf onderhouden

In Halle ben je verplicht om je voetpad (voor je woning en eigendom) zelf te onderhouden. Je moet dus zelf je trottoir proper, onkruidvrij en sneeuwvrij houden.

Als inwoner moet je zelf instaan voor het onderhoud van de voetpaden voor je woning of eigendom.

Onderhoud moet zonder pesticiden

Het is verboden om pesticiden te gebruiken bij het onderhoud van het voetpad. Gebruik hiervoor alternatieven zonder chemische producten. Gebruik ook geen pesticiden op je terras of oprit.

Waarom strengere regels?
Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van pesticiden. Om ongewenste dieren of planten te bestrijden zijn er tal van goed werkende, alternatieve methoden zoals borstelen en branden.

 

Meer info en contact