Verhuizen naar het buitenland

Als je verhuist naar het buitenland, moet je hiervan aangifte doen.

Als je naar het buitenland verhuist, moet je je adreswijziging ten vroegste enkele dagen voor en ten laatste één dag voor je vertrek aangeven. Je Belgische identiteitskaart blijft nog geldig tot de geldigheidsdatum die erop vermeld staat. Na je aangifte ontvang je een “ model 8” waarmee je je kan inschrijven in het buitenland.

Op www.viw.be kan je je vrijblijvend registreren en nuttige informatie bekomen over visa, sociale zekerheid, fiscaliteit, of onderwijs in het buitenland.

Meer info en contact